0561 - 688 282Kerkweg 9, 8475 EB Nijeholtpadedirectie.holtpad@comprix.nl

Namen en adressen:

Annemiek Kremer, directeurdirectie.holtpad@comprix.nl
Nynke Huitemaib@comprix.nl
Hester Palstrahester.palsma@comprix.nl
Nynke Huitemanynke.huitema@comprix.nl
Femke Pruisfemke.pruis@comprix.nl
Iska KuperusIska.Kuperus@comprix.nl
Roos LuitRoos.Luit@comprix.nl

Tel. school: 0561 688 282     

Overige informatie:

B.H.V-ersAnnemiek Kremer/Nynke Huitema
I.B-er en vertouwens-contactpersoonI.B-er en vertouwens-contactpersoon

Schoolbestuur
Comprix
Bezoekadres: Pastorieplein 12
8471 BZ Wolvega tel. 0561 691777

Postadres: Postbus 119
8470AC Wolvega
Website: www.comprix.nl

Inspectie van het onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Tel: 0303 6690600
Website: www.onderwijsinspectie.nl

Schoolarts: GGD Fryslân
www.ggdfryslan.nl/jgz

Logopediste
Mevr. J de Vries
Adres: A. Veenstrastraat 27 tel. 0561-614756
8471 AW Wolvega

Interieurverzorging
Schoonmaakdienstverlening: Hectas