0561 - 688 282Kerkweg 9, 8475 EB Nijeholtpadedirectie.holtpad@comprix.nl

Een fijne plek om samen te leren in een veilig pedagogisch klimaat

Wij bieden kinderen en leerkrachten een veilige, warme en huiselijke sfeer in een prettig gebouw met veel faciliteiten. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat er onderling respect en vertrouwen is. Heldere regels en persoonlijke begeleiding dragen bij aan een veilig gevoel. Ons onderwijs is er op gericht om de leerlingen vaardigheden bij te brengen om goed met de ander om te gaan en zichzelf te leren kennen zodat ze zich bewust worden van hun eigen gedrag (de sociaal- emotionele ontwikkeling). 

Wij gebruiken hiervoor ook de methode van de Kanjertraining om de sociale vaardigheden van de leerlingen te versterken. Een vijftal kanjerafspraken zijn leidend: We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit, niemand blijft zielig.  

Onze school ligt op een prachtige locatie midden in de natuur en biedt talloze mogelijkheden voor het doen van allerlei buitenactiviteiten; buiten leren, buiten spelen/ sporten  en buiten ontdekken op onze sportvelden, in de pannakooi, op ons toekomstige schoolplein of in het bos. 

Een laagdrempelig contact met de ouders vinden wij zeer belangrijk. Want als we elkaar goed op de hoogte houden, dan kunnen we er samen voor zorgen dat het kind zich prettig voelt, zowel thuis als op school.

Kinderen zijn verschillend in hoe ze leren, waar hun behoeften liggen en het tempo waarin ze leren. Keuzevrijheid door verschillende werkplekken aan te bieden vinden wij van groot belang. Wij moedigen kinderen aan om vanuit zelfvertrouwen, eigen kracht en creativiteit te groeien. 

Een kind dat vanuit zelfvertrouwen en een positieve houding de wereld tegemoet treedt, is een gelukkig kind. ‘t Holtpad is een school waar kinderen een veilige plek en ruimte vinden;

‘Een basis om te groeien’

.