0561 - 688 282Kerkweg 9, 8475 EB Nijeholtpadedirectie.holtpad@comprix.nl

De leerlingenraad

Het doel van een leerlingenraad is om actief burgerschap te stimuleren. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief meedoen en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hiermee zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

Uit de groepen 5 t/m 7 wordt 1 leerling gekozen en uit groep 8 worden 2 leerlingen gekozen. Deze leerlingen worden gekozen door middel van verkiezingen. De leerkrachten zullen in de  groepen uitleggen hoe de leerlingenraad werkt en hoe de kinderen kunnen kiezen. De verkiezingen worden rond Prinsjesdag gehouden.

Daarna vergadert de leerlingenraad samen met juf Annemiek ongeveer 1 keer in de 6 weken onder schooltijd. Belangrijke punten zullen altijd tijdens een teamvergadering besproken worden en worden ook weer teruggekoppeld naar de groepen.

De leerlingenraad stelt zich voor...

T.z.t. 

Protocol leerlingenraad