0561 - 688 282 Kerkweg 9, 8475 EB Nijeholtpade directie.holtpad@comprix.nl

OV (Oudervereniging)

Een heel belangrijke taak van de oudervereniging is het organiseren van de bijzondere activiteiten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Verder beheert de oudervereniging de gelden die verkregen zijn uit de opbrengsten van de vrijwillige ouderbijdrage, het oud papier of andere activiteiten. Over allerlei schoolse onderwerpen kan naar de mening van de oudervereniging worden gevraagd.  

Personeelsgeleding

  • Nynke Bouma- Huitema

Oudergeleding

  • Deborah van Wijngaarden-voorzitter
  • Sandra van Hes-penningmeester
  • Mercedes Hann
  • Michel Dijksma
  • Aukje van der Meer-Kluitenberg
  • Baukje Burie
  • Teo Koopman.