0561 - 688 282Kerkweg 9, 8475 EB Nijeholtpadedirectie.holtpad@comprix.nl

Met Passend onderwijs dienen alle basisscholen over een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te beschikken. Hierin geven zij aan welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van kinderen. Wettelijk gezien moet een school 1x per vier jaar een SOP maken. Een school kan er voor kiezen om dit vaker te doen. Wij hebben een samenvatting gemaakt van dit profiel.