0561 - 688 282Kerkweg 9, 8475 EB Nijeholtpadedirectie.holtpad@comprix.nl

Kwalitatief goed onderwijs

We staan garant voor goed onderwijs: 

  • Taal, lezen en rekenen vormen de basis van ons onderwijs en hebben de hoogste prioriteit.
  • We hebben hoge verwachtingen van kinderen en stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen door ze uit te dagen, ieder kind op zijn eigen niveau.
  • Geïntegreerd onderwijs vanuit een thema; Wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en taal combineren. Acht weken werken we aan een thema natuur, aardrijkskunde of geschiedenis

Hierdoor wordt de betrokkenheid en motivatie vergroot, de leerlingen hebben meer plezier en ze begrijpen beter waarom ze bepaalde dingen moeten leren; de lessen zijn effectiever en het zorgt voor een beter leerrendement. 

  • Ons onderwijs is toekomstgericht.

Bij de inrichting van ons onderwijs maken we veel gebruik van de 21e -eeuwse vaardigheden.  

  • Moderne lesmethoden en leermiddelen. We gebruiken Chromebooks bij ons rekenonderwijs maar vinden het ook erg belangrijk om kinderen handelend te laten leren.
  • Leerlijn digitale geletterdheid. De samenleving vraagt steeds meer kennis en vaardigheden op het gebied van ICT. Op ’t Holtpad hebben een methode om de digitale geletterdheid gestructureerd aan te leren. De vier vaardigheidsgebieden die we kinderen aanbieden zijn: computervaardigheden, programmeren, informatievaardigheden en mediawijsheid.
  • Engels vanaf de onderbouw. De kinderen beleven hier veel plezier aan en hebben zo een goede Engelse vaardigheid als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.
  • Op ’t Holtpad werken bevlogen leerkrachten met passie. Zij bruisen van energie en stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen. Zij maken het verschil voor leerlingen, ouders en collega’s . Dit alles is van grote invloed op de kwaliteit van ons onderwijs.