0561 - 688 282Kerkweg 9, 8475 EB Nijeholtpadedirectie.holtpad@comprix.nl

Creatieve ontwikkeling

De 21e-eeuw is de eeuw van de creativiteit in plaats van de rationaliteit.

In het hedendaagse onderwijs gaat het niet alleen om logisch denken. Waar behoefte aan is, is aan mensen die creatief kunnen denken en/ of creëren; die nieuwe oplossingen bedenken voor problemen in een wereld die elke dag verandert. Creativiteit heeft betrekking op zowel het denken als het doen waarbij de kernwoorden ‘ontdekken, nieuwe ideeën, originaliteit, verbeelding en out-of-the-box denken’ centraal staan. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de keuzes en inrichting van ons onderwijs. 

Op ’t Holtpad hebben wij veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen.

Creatief denken  

  • Spelend- en onderzoekend leren.
  • De leerkracht stimuleert die creativiteit – in denken en gedrag- door een nieuwsgierige en vragende houding aan te nemen.
  • Eigenaarschap; verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.
  • Geïntegreerd taalonderwijs vanuit het thema van wereldoriëntatie stimuleert het creatief denken.
  • De keuze van onze methode van wereldoriëntatie bevordert het creatief denken en heeft tevens veel aandacht voor de andere 21e -eeuwse vaardigheden.

Creatief doen

  • Muzikale vorming. Op onze school is muziek erg belangrijk; de leerkrachten op ’t Holtpad hebben liefde voor muziek en geven handen en voeten aan het geheel. De samenklanken vormen melodieën, de ritmiek komt tot leven en de leerling krijgt een muzikale vorming.
  • Workshops. Op vrijdagmiddag sluiten wij de week gezamenlijk af. Tijdens deze workshops komen verschillende activiteiten aan bod; beeldende kunst, tekenen, drama, dans, koken, techniek, sport en bewegen.