Onze school

Wij zijn de middenbouw. 

We werken elke dag eerst aan rekenen, taal, lezen en spelling. Daarna volgen alle andere vakken op het eind van de ochtend en in de middag.

Vanaf groep 3 werken wij met een weektaak , zodat elk kind zelfstandig aan de slag kan. Instructies doen we wel zoveel mogelijk gezamenlijk. Wereldoriëntatie en Engels volgen de kinderen met de combinatiegroepen 3 en 4 of 5 en 6. Daarbij wordt gewerkt bij verschillende leerkrachten.

Op maandagmiddag hebben we gym in de gymzaal van Oldeholtpade. Daar gaan we met de bus naar toe. Op woensdagmiddag hebben we bewegingsonderwijs op het plein, veld of in school.( het hangt van het weer af)