Onze school

Wat leuk dat u onze groepsfoto bekijkt! Wij zijn de leerlingen van groep 6,7 en 8. Samen vormen wij de bovenbouw van 't Holtpad. Op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag krijgen wij les van juf Marije en op maandagmiddag en vrijdag van juf Annemiek.

Dagelijks volgen wij de vakken rekenen, taal en spelling en technisch lezen. Wij doen als school mee aan het project leesstimulering. Daarnaast krijgen wij les in begrijpend lezen, informatieverwerking, Engels en Wereldorientatie. Onze juffen vinden het ook belangrijk dat er tijd wordt vrij gemaakt voor creatieve vakken, gymnastiek en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast leren wij onze leerlingen te debateren en filosoferen omdat wij het als school belangrijk vinden om onze leerlingen te ontwikkelen tot kritische, betrokken personenen met een brede ontwikkeling en respect voor elkaar.

Wij nodigen u van harte uit om eens langs te komen op onze school voor een kennismakingsgesprek.