Onze school

Wat leuk dat u onze groepsfoto bekijkt! Wij zijn de leerlingen van de bovenbouw en onze juf heet Femke.

Dagelijks volgen wij de vakken rekenen, taal en spelling en technisch lezen. Wij doen als school mee aan het project leesstimulering. Daarnaast krijgen wij les in begrijpend lezen, informatieverwerking, Engels en Wereldorientatie. Onze juf vinden het ook belangrijk dat er tijd wordt vrij gemaakt voor creatieve vakken,muziek, gymnastiek en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast leren wij debateren en filosoferen omdat wij het op school belangrijk vinden om de leerlingen te ontwikkelen tot kritische, betrokken personenen met een brede ontwikkeling en respect voor elkaar.

Wij nodigen u van harte uit om eens langs te komen op onze school voor een kennismakingsgesprek.