Informatie

Vakantieregeling 2020/2021

Vakantie

te beginnen op

tot en met

Herfstvakantie

10-10-2020 18-10-2020

Kerstvakantie

19-12-2020 03-01-2021

Voorjaarsvakantie

20-02-2021 29-02-2021

Goede Vrijdag en Pasen

02-04-2021 05-04-2021
Koningsdag

27-04-2021

 

Meivakantie

01-05-2021 09-05-2021

Hemelvaart

13-05-2021 14-05-2021

Pinksteren

24-05-2021

 

Zomervakantie

10-07-2021 22-08-2021

Studiedagen 2020/2021

Studiedagen; alle kinderen vrij

Extra vrije dagen voor groep 1,2

Woensdag 30 september

Woensdag 26 augustus

Vrijdag 9 oktober

Donderdag 12 november

Donderdag 29 oktober

Vrijdag 4 december

Dinsdag 9 februari

Vrijdag 18 december

Woensdag 3 maart

Woensdag 20 januari

Maandag 26 april

Vrijdag 4 juni

Maandag 21 juni

Woensdag 16 juni