Informatie

Schooltijden

De onderbouw:

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag : 8.30-14.15 uur

Vrijdag: 8.30-12.00 uur

De kinderen van groep 1 en 2 zijn vrijdagmiddag vrij.

De midden- en bovenbouw:

Alle dagen van  08.30 - 14.15 uur

Wij gaan naar school volgens een continurooster. Alle kinderen eten op school van 12.00-12.15 uur en hebben middagpauze van 12.15 tot 12.30 uur.