Informatie

Regels voor aanvang schooltijd

De regel is om de kinderen niet eerder dan een kwartier voor aanvang van de lessen op het schoolplein te laten komen. Vanaf dat moment is er toezicht aanwezig. Vanaf dit schooljaar zijn de deuren geopend vanaf 8.20 uur. De kinderen mogen naar binnen met slecht/koud weer, anders spelen ze op het plein. De schoenen worden in de gang uitgedaan. We hebben vloerverwarming en willen de vloerbedekking, gezien de agrarische omgeving rondom de school, netjes houden.

In de zomermaanden, met droog weer mogen de kleuters hun sandalen aanhouden.