Informatie

MR (Medezeggenschapsraad)

De leden van de MR zijn:

Ouders: Anja Roos (voorzitter) en Fokko Jansma.

Leerkrachten: Hester Palstra en Josien Bontius

De MR heeft een eigen e-mail adres via mr@holtpad.nl kunt u contact met hen opnemen.

Agenda MR vergaderingen:

16 september 2019
16 oktober 2019
3 februari 2020
6 april 2020
15 april * ouderbijeenkomst
8 juni 2020

Notulen MR vergaderingen:

Nieuwsbrieven GMR: