Informatie

Leerlingenraad

1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de
leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.
In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.

2. Opzet en organisatie van een leerlingenraad
a. samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen
Elke leerling van groep 5,6,7 en 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo
samengesteld dat alle vier de groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd ( groep 8 mag 2 leerlingen leveren).
Ieder jaar worden de verkiezingen in september georganiseerd. Alle leerlingen van de groepen 5
t/m 8 moeten hun stem uitbrengen. De stemming gebeurt anoniem.

b. wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.

        

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit:

Groep 5: Bas de Vries

Groep 6: Rutger Elsinga

Groep 7: Kim Nap

Groep 8: Jorn Elsinga

Groep 8: Roel Vaartjes

Protocol leerlingenraad

Het protocol kunt u hieronder downloaden of inzien

Protocol leerlingenraad