Informatie

Buitenschoolse opvang

De nieuwe Wet en Regelgeving voor- en naschoolse opvang is per 1 augustus 2007 in werking getreden en stelt de schoolbesturen verantwoordelijk voor het regelen van Tussen Schoolse Opvang. Ouders die gebruik maken van de B.S.O. worden vriendelijk verzocht om de vrije dagen van school door te geven die gepland staan of t.z.t. op `t Kwebbelholt worden vermeld.