Informatie

Voorschoolse- en naschoolse opvang

Opvang wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang 't Hummelhûs en Kinderopvang de Kinderkei, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Met de kinderopvang kunt u de opvang regelen.